สาวกแฮร์รี่ตัวจริง จัดการเปลี่ยนกำแพงห้องนอน เป็นหน้าหนังสือ Harry Potter

    Meredith McCardle ตัดสินใจนำผลงานชื่อก้องของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง อย่างแฮร์รี่...