สำนักงาน กพ. มอบทุนผู้บริหารขนาดกลาง สำหรับพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ

ทางสำนักงาน กพ. ประกาศมอบทุนการศึกษาเพิ่มอีกทุนหนึ่งแล้วนะครับ ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยทุกคนเลยทีเดียว มาติดตามรายละเอียดกัน

 

ทุนในวันนี้ มีชื่อโครงการว่า ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารและความเป็นผู้นำ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย เยอรมนี และญี่ปุ่น

ทุนที่มอบให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ทุนการศึกษา สำหรับให้ข้าราชการพลเรือนเท่านั้นนะครับ ซึ่งใครที่เข้าข่ายก็ลองมาตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆเลย

 

ocsc-scholarship

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
- ป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าทีมงาน
- มีอายุไม่เกิน 53 ปี นับถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้ครับ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน ถ้าเคยรับทุนรัฐบาลอื่นๆ ต้องกลับไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติดี และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ

 

ใครที่สนใจจะสมัคร ก็ให้เตรียมเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้ได้เลยครับ
- ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้วให้เรียบร้อย
- หลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด
- เอกสารประจำตัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ สำเนาหนังสือเดินทาง

 

ในส่วนของเอกสารอื่นๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดนั้น สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของทางสำนักงาน กพ. ที่ www.ocsc.go.th

กำหนดหมดเขตรับสมัครคือวันที่ 15 มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับ ใครที่สนใจก็สามารถดำเนินการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...