สำนักงาน กพ. มอบทุนผู้บริหารขนาดกลาง สำหรับพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ

ทางสำนักงาน กพ. ประกาศมอบทุนการศึกษาเพิ่มอีกทุนหนึ่งแล้วนะครับ...