ก.พ. มอบทุนอบรมในต่างประเทศ จำนวน 50 ทุน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ก็ได้นำข่าวทุนการศึกษา...