สำนักงาน ก.พ. มอบทุนวิวัฒไชยานุสรณ์ สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ กว่า 6 สาขา

  มาถึงทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ...