สำนักงาน ก.พ. มอบทุนเรียนต่อป.โท-ป.เอก ทันตแพทย์-เภสัช-พยาบาล-สาธารณสุข

วันนี้เรายังมีทุนเรียนต่อต่างประเทศที่น่าสนใจ...