สำนักงาน ก.พ. มอบ 15 ทุนให้ข้าราชการ ฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557

ใครที่รอคอยข่าวทุนการศึกษาดีๆจากทางรัฐบาลไทย...