สุดยอดทุนการศึกษาจากทางกระทรวงศึกษาธิการแห่งเนเธอร์แลนด์ 2558

มาถึงทุนไฮไลท์ของวันนี้นะครับ...