สุดยอดไอเดีย สิงคโปร์ริเริ่มการนำหุ่นยนต์มาใช้ทำงานในห้องสมุดแล้ว!!!

   ...