สุดสะเทือนใจ !! โรงเรียนประถมในจีนที่มีนักเรียนเพียงคนเดียว กับครูอีกแค่ 1 คน

    ถ้าให้เพื่อนๆ นึกถึงภาพของโรงเรียน เพื่อนๆ...