สุุดยอด วัดฮินดูโบราณอายุกว่าพันปี เกิดจากการแกะสลักหินขนาดยักษ์เพียงก้อนเดียว!!!

      วัดเขาไกรลาส โบราณสถานฮินดูที่เก่าแก่ มีอายุถึง 1,200 ปี...