ส.ค.ร.ส. มอบทุนการศึกษาด้านการพยาบาล ประเทศฝรั่งเศส

?ทุน ส.ค.ร.ส.? เป็นทุนของ...