หลักการใช้ Conjuction หรือคำเชื่อม เพื่อให้ประโยคภาษาอังกฤษของคุณดูดีขึ้นทันตา !!

    เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาในการเขียนภาษาอังกฤษได้ไม่ไหลลื่น...