ห้องเล็กแต่ไม่เล็ก…พบกับห้องเช่าขนาดเท่ารูหนูในโตเกียวที่มีค่าเช่ากว่า 18,000 ต่อเดือน!!

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ ScholarShip.in.th นำมาเสนอวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ...