องค์กร LRET ออกเงินทุนค่าเรียนให้หมด เรียนต่อปริญญาโท University of Glasgow

เราเปลี่ยนบรรยากาศจากทุนการศึกษาประเทศอังกฤษ...