อีกหนึ่งทุนการศึกษามูลค่าสูง เรียนต่อที่นอร์เวย์จาก University of Oslo

  สวัสดีจ้าเพื่อนๆ อีกหนึ่งทุนการศึกษาของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...