อ่านหนังสืออย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด จำเนื้อหาได้แม่นยำ แถมไม่ง่วง!!!

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของคนอ่านหนังสือเลยก็คือ ความง่วงนั่นเอง...