ฮันโนเวอร์ มอบ 60 ทุน ป.เอก ด้านการแพทย์

โรงเรียนทางด้านการแพทย์ฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี? (Hannover Medical School? (MHH), Germany)...