เก่งมากๆ !! นักเรียนพัทลุงสอบได้ O-net อันดับ 1 ของประเทศ โดยไม่ต้องเรียนพิเศษเลย

    เหมือนเป็นค่านิยมของคนไทยไปแล้วนะคะ...