เคล็ดลับจาก ก.พ. สำหรับนักศึกษาไทยคว้าทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ

ความใฝ่ฝันของการไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียน...