เทคนิคการคิดเลขเร็ว ที่จะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ของเพื่อนๆ ไม่ยากอีกต่อไป

เชื่อว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เอ่ยถึงทีไร...