เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส !! ใครโทรศัพท์จอแตกลองใช้วิธีนี้ดู เผื่อจะรู้สึกดีขึ้น

    ปัญหาจอโทรศัพท์แตกเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะคนที่เล่นพวก Smart Phone...