เราเป็นแบบไหนกัน!!? มาชมลักษณะอัน ‘พึงประสงค์’ และ ‘ไม่พึงประสงค์’ ของผู้สัมภาษณ์

  แน่นอนเลยล่ะว่าขั้นตอนหนึ่งในการสมัครงาน หรือสมัครทุนการศึกษา...