เรื่องเล่าขาน ตำนานเกี่ยวกับหมึกยักษ์แห่งห้วงมหาสมุทร!!!

หมึกยักษ์ เป็นสัตว์ที่นับวันยิ่งจะพบเห็นได้ยาก...