เหตุผลที่เหล่าอาจารย์ที่เก่งๆ จึงไม่ค่อยสนใจความผิดพลาดทาง Grammar ของเหล่านักเรียน…

    นึกถึงตอนที่เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์สมัยเรียน...