เหล่า 17 ผู้โดยสารตัวน้อยน่ารัก ที่เพื่อนๆ อาจจะตกใจเมื่อเจอบนไฟลท์ของตัวเอง

  ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าการเดินทางโดยสายการบิน...