แตกหักกันไปข้าง!!! อ่านหนังสือจากจออุปกรณ์ดิจิตัล หรือจากหน้ากระดาษอันไหนมีผลดี ผลเสียมากกว่ากัน

ทุกๆ วันนี้เราก็ปฏิเสธกันไม่ได้เลยล่ะว่า เทคโนโลยี...