โครงการค่าย a-chieve Shadow ปีที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครด่วน!!!

?a-chieve Shadow? คือ โอกาสที่เด็กมัธยมไทยไม่เคยได้รับมาก่อน...