โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

  อีกหนึ่งโครงการรับตรงเป็นโครงการดีๆ จากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ้า...