โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แพท์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 2558

โครงการรับตรงต่อไปเป็นโครงการจากทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับผม...