10 ตลาดน่าเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจากทั่วโลก!!

ช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคม...