10 อับดับประเทศที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุดในโลก ปี 2015

ขึ้นชื่อว่า โกง ใครก็คงไม่อยากได้ยินหรือเข้าใกล้...