10 เหตุผลดีๆ ที่ว่า ประเทศแคนาดาจะเป็นประเทศในฝันสำหรับเพื่อนๆ ในด้านการเรียนต่อ

    นึกถึงแคนาดาก็ต้องนึกถึงใบเมเปิ้ลสีแดง ธงใบเมเปิ้ลสีแดง...