10 ประโยคเจ๋งๆ ในภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้แทนคำว่า ‘I dont know’ ได้

ในภาษาอังกฤษนั้น คำว่า ฉันไม่รู้  ไม่ได้มีแค่คำว่า ‘I don’t know’...