10 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในการเขียนเรียงความเพื่อเข้าศึกษาต่อ!!

ในการสอบแข่งขันหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย...