10 คนดังที่ก้าวผ่าน “ความล้มเหลว” ที่สุดในชีวิต จนก้าวเป็นตำนานระดับโลก

เพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าขีวิตยิ่งดิ้นยิ่งตัน ยิ่งดิ้นยิ่งมองไม่เห็นทาง...