10 ข้ออ้างที่หลายคนชอบใช้ ทำให้ภาษาอังกฤษของคุณไม่พัฒนาเลย!!

ใครที่อยากพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ทำเท่าไรก็ไม่ได้ซักที...