รวม 10 มหาวิทยาลัยและ 19 สาขาวิชาในประเทศไทย ที่ติดอันดับดีที่สุดในโลก

สำนักจัดอันดับ มหาวิทยาลัย โลก ‘Quacquarelli Symonds’ หรือ ‘QS’ จากประเทศอังกฤษ...