10 วลีภาษาอังกฤษง่ายๆ เอาไว้ใช้ “ปฎิเสธ” นอกเหนือจากคำว่า No

ภาษาอังกฤษนั้นมีเสน่ห์ตรงที่...