กว่า 100 สำนวนภาษาอังกฤษน่าสนใจพร้อมคำแปล ที่จะทำให้คุณเก่งอังกฤษมากยิ่งขึ้น!!

idiom หมายถึง สำนวนภาษาอังกฤษ ที่มีคำศัพท์ หรือประโยค...