13 เหตุการณ์ “ครั้งแรก” ของสิ่งต่างๆ ในเมืองไทย ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ประเทศไทยของเรามีมานานหลายร้อยปีแล้ว...