15 ทุนการศึกษาจากทั้งรัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในยุโรป ที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ!!!

  สำหรับแถบทวีปยุโรปนั้น...