15 เรื่องจริงเกี่ยวกับปัญหามลพิษฝีมือมนุษย์ ที่ส่งผลอย่างหนักหน่วงต่อโลก!!!

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น นับวันก็ยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้น...