16 ประเพณีสุดแปลกจากมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในต่างประเทศ ที่ไม่น่าเชื่อว่ามันมีอยู่จริงๆ

  มหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่างก็มีประเพณี กิจกรรมต่างๆ...