16 ภาพเหตุการณ์สุดสะเทือนใจ จากประวัติศาสตร์ช่วงต่างๆ ของมนุษยชาติ

กว่าจะมาถึงปัจจุบันได้ โลกเราก็ได้ผ่านประวัติศาสตร์อันโหดร้าย...