16 ภาพล้อเลียนการทำงานของตำรวจในแต่ละประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นสุดๆ

ในส่วนของอาชีพตำรวจ ก็เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่ง ที่เหล่าประชาชนทุกๆ...