16 ประโยค-วลีสั้นๆ ทางภาษาอังกฤษที่มักได้ใช้บ่อยๆ มาจดจำกันไว้รับรองเก่งขึ้นชัวร์!!!

สำหรับวันนี้เราก็มีสำนวน วลี และประโยคสั้นๆ...