หยุด 16 พฤติกรรมเหล่านี้ ที่กำลังจะถ่วงชีวิตตัวคุณเอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต !!

ในขณะที่โลกเราต้องหมุนเปลี่ยนไปทุกวัน...