19 ภาพสุดติสต์ เสียดสีสังคมและพฤติกรรมของคนสมัยนี้ได้แบบเจ็บแสบสุดๆ

มีคำกล่าวว่า ศิลปะเป็นกระจกสะท้อนสภาพสังคมในช่วงเวลานั้นๆ...