20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ CWUR!!!

ใครๆก็อยากเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อนๆว่าจริงไหมครับ!?...