20 อันดับอาชีพที่ไม่ต้องใช้วุฒิปริญญาตรี ที่ทำรายได้สูงสุดในสหรัฐอเมริกา!!

การศึกษาสูงๆอาจจำเป็นในบางเรื่อง แต่สำหรับบางเรื่องแล้ว...